ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) เปิดรับสมัครเรียนกีฬาและนันทนาการ รุ่นที่3


ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครเรียนกีฬาและนันทนาการ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 20 เมษายน 2562 นี้  ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกและสมัครเรียนได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ ณ อาคารสำนักงานศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง ตามเวลาที่กำหนดดังนี้

วันจันทร์   เวลา 09.00 - 19.00 น.

วันเสาร์     เวลา 10.00 - 19.00 น.

วันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 19.00 น.

โดยสมาชิกสามารถเลือกเรียนได้คนละ ไม่เกิน 2 กิจกรรม (ที่มีเวลาเรียนไม่ตรงกัน) ทั้งนี้ผู้สมัครเรียนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ อาคารกีฬาเวศน์2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น เพื่อรับทราบแนวทางการเรียนและพบครูผู้สอน