@กีฬาไทยๆ ที่ควรค่าแก่การรักษา ที่ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น)​


@กีฬาไทยๆ ที่ควรค่าแก่การรักษา
ที่ #ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) เราเปิดสอนกีฬาไทย กระบี่กระบองและดาบสากล เพื่อคงไว้ซึ่งกีฬาพื้นบ้านให้อยู่คู่คนไทย โดยเปิดสอนที่อาคารกีฬาเวสน์1 ดังนี้
-กระบี่กระบอง เปิดสอนวันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 16.00 - 19.00 น.
-ดาบสากล เปิดสอนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 14.00 - 17.00 น.

ผู้สนใจสมัคร ให้นำบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้าน มาสมัครสมาชิกด้วยตัวเอง 
หากอายุ5-18 ปี ค่าสมัคร 10 บาทต่อปี อายุ 19 - 24 ปี ค่าสมัคร 20 บาทต่อปี และอายุ 25 ปี ขึ้นไป ค่าสมัคร 40 บาทต่อปี เพื่อสมัครเรียนฟรี!!! (รอบนี้รับสมัครระหว่างวันที่ 15 มี.ค. - 20 เม.ย.62)
สอบถามโทร.02-245-4743 ต่อ122 หรือ 204