โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ชวนร่วมบริจาคโลหิต


โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ ชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ ชั้น 7 อาคารเมตตาธรรม เวลา 9.00-12.00น.