การดูแลผู้ป่วยแบบประดับประคอง และผู้ป่วยระยะสุดท้าย


โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

จัดประชุมวิชาการเรื่องการดูแลผู้ป่วยแบบประดับประคองและผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ระหว่างวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2562 8.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมสุขสมปอง ชั้น 20 อาคารธนบุรีศรีมหาสมุทร