เขตบางกอกใหญ่เชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” คลองซอยจรัญฯ 1 


เขตบางกอกใหญ่เชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” คลองซอยจรัญฯ 1 
นางสาวกรุณา  ธูปเทียนหอม  ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ กทม. แจ้งว่าเขตฯ กำหนดทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563  ณ  คลองซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 โดยพัฒนาเก็บขยะมูลฝอย กำจัดวัชพืช และปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้บริเวณดังกล่าวมีความสะอาด  การแต่งกายชุดจิตอาสาพระราชทาน (เสื้อสีเหลือง สวมหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 02-457 0096 ต่อ 5705-6  มีพิธีเปิดในเวลา 08.30 น.  ณ  สำนักงานเขตบางกอกใหญ่