#วัดและฌาปนสถานในเขตบางเขนพร้อมอนุเคราะห์เผาศพผู้ป่วยโควิด19


#วัดและฌาปนสถานในเขตบางเขนพร้อมอนุเคราะห์เผาศพผู้ป่วยโควิด19

สำนักงานเขตบางเขน ลงพื้นที่พูดคุยและทำความเข้าใจกับวัดและฌาปนสถานในพื้นที่เขตบางเขน หลังมีกระแสข่าวมีประชาชนไม่ยินยอมให้วัดประกอบพิธีทางศาสนาให้กับศพผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 
   นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตบางเขน ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพื้นที่เขตบางเขน พร้อมด้วยฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่พูดคุยกับเจ้าอาวาสวัดทั้ง 4 วัดในพื้นที่เขตบางเขน ได้แก่ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน /วัดบางบัว /วัดไตรรัตนาราม และวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต พร้อมทั้งผู้แทนฌาปนสถานกองทัพอากาศและกองทัพบก เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ "ศพผู้ป่วยโควิด-19" ว่าไม่มีอันตรายอย่างที่คิด กรมการแพทย์ยืนยันเชื้อไวรัสได้ตายไปพร้อมกับผู้เสียชีวิตแล้ว และขั้นตอนบรรจุศพโดยทีมแพทย์ก็มีความรัดกุมอย่างมาก เพราะมีการฆ่าเชื้อก่อนบรรจุในซองซิปถึง 3 ชั้น และปิดห้ามเปิดออกเด็ดขาด แต่ควรระวังการไปร่วมงานศพที่มีผู้คนแออัดมากกว่า 
   ซึ่งทางวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่มีฌาปนสถานกองทัพอากาศดูแลด้านการฌาปนกิจ ได้ยืนยันว่า จะไม่ปฏิเสธรับศพผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมทั้งมีมาตรการจุดคัดกรองญาติผู้เสียชีวิตที่ตั้งทุกศาลาในวัด  เช่นเดียวกับวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ที่มีฌาปนสถานกองทัพบกดูแลด้านการฌาปนกิจ ก็ไม่ปฏิเสธรับศพผู้ป่วยโควิด-19 เช่นกัน ทางด้านวัดไตรรัตนาราม และวัดบางบัว ที่มีส่วนฌาปนกิจของวัดเอง ก็ยินดีที่จะประกอบพิธีทางศาสนาให้กับศพผู้ป่วยโควิด-19 เนื่องจากเห็นใจญาติผู้เสียชีวิต และถือเป็นกิจของวัด
   ทางผู้อำนวยการเขตบางเขน ยังได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาหรือตามกิจของพระสงฆ์ ซึ่งต้องพบเจอกับผู้คนจำนวนมาก ก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สวมถุงมือและหา Face sheild มาสวม เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส  และเลี่ยงการสัมผัสจตุปัจจัยที่มีประชาชนนำมาถวาย โดยให้รับผ่านผ้ารับประเคนแทน เลี่ยงการรับถวายภัตตาหารเพลแบบเป็นกลุ่ม โดยให้ฉันท์แยกเป็นรายรูปไป 
   สำหรับคนที่ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพควรระมัดระวัง อย่าไปอยู่ในจุดที่คนแออัดเบียดเสียด และนั่งให้มีระยะห่างจากกันมากกว่า 1 เมตร พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนทำความเข้าใจหรือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อให้ถ่องแท้ ก็จะช่วยให้รู้วิธีป้องกันตนเอง และเห็นใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้น